Algemene Voorwaarden van De Vijfde Macht vzw, gevestigd te Roeselare.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Vijfde Macht vzw. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Vijfde Macht vzw.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 De Vijfde Macht vzw garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Identiteit van de ondernemer :

Naam ondernemer: De Vijfde Macht vzw
Vestigingsplaats: Weststraat 126, 8800 Roeselare
E-mailadres: devijfdemacht@gmail.com
BTW : BE 0713.567.533
Rek. : BE90 0018 5190 7832

3. Levering

3.1 Leveringen worden verzonden wanneer klaar, indien dit van toepassing op het aangekochte product.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

4.3 BTW : Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen.

5. Betalen

5.1 Vooraf betalen via uw bankomgeving of via de betaalmogelijkheden via onze website.

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Vijfde Macht vzw, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Vijfde Macht vzw. De Vijfde Macht vzw houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6.2 De Vijfde Macht vzw respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7. Bestelling leveren

7.1 De bestelling wordt verstuurd als pakketpost.

7.2 Er is ook een mogelijk om de bestelling af te halen, dit gebeurt alleen op afspraak en dient speciaal aangevraagd te worden.

7.3 Producten die ‘op maat’ (zoals alle kledij, polo’s en shirts) worden gemaakt voor de klant, kunnen niet geretourneerd worden.

7.4 Uw levering wordt altijd met grote aandacht en zorg ingepakt en gecontroleerd. In het onverhoopte geval dat u desondanks een onvolkomenheid constateert, gelieve dit dan binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden per email aan devijfdemacht@gmail.com (in geval van schade, begeleid door relevante foto’s). Terugzenden wordt alleen geaccepteerd alleen na e-mail overleg met en mits voorafgaand akkoord van De Vijfde Macht vzw.

8. Afbeeldingen

8.1  Alle foto`s en afbeeldingen zijn eigendom van De Vijfde Macht vzw. De afbeeldingen mogen niet zonder toestemming gekopieerd of voor andere doeleinden gebruikt worden.

8.2 Door scherminstellingen kunnen kleurafwijkingen voorkomen, houdt er rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden tussen het door u bestelde artikel en het afgebeelde artikel.

8.3 De meeste van onze producten zijn handgemaakt. Aangegeven maten kunnen enigszins afwijken van de op de website aangegeven maten. Volg nauwkeurig de instructies bij het nemen van de correcte maat.

9. Overmacht

9.1 De Vijfde Macht vzw is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Vijfde Macht vzw.

10. Geschillen

10.1 Bij alle geschillen is de rechtbank van Kortrijk bevoegd.