De Vijfde Macht

Woensdagavond, halfzeven.

Ergens op een ietwat mysterieuze locatie in Oost-Vlaanderen vindt de eerste vergadering plaats van de “De vijfde Macht”.

De organisatie van de bijeenkomst, op zich al een huzarenstukje om in een week tijd te organiseren, bracht zowel de initiatiefnemer Bart De Meulenaer (48 jaar, Roeselare), het “voorlopige bewind” van de 5de macht én een 50-tal kersverse leden samen. Een bijzonder grote eensgezindheid was er over het feit dat een fatsoensgrens werd overschreden. Het volk mort. De lezers, de kijkers, de Vlamingen zijn de permanente betutteling door de mainstream media beu. Hoog tijd dat iemand een keer de Vlaamse pers zelf een spiegel voorhoudt, zo klinkt het eensgezind.

Onder de hashtag #tothierennietverder, had West-Vlaming Bart De Meulenaer niet langer dan één week eerder een sneeuwbal aan het rollen gebracht waarvan hij op dat moment de gevolgen nooit zelf had kunnen voorspellen.

Tijdens zijn welkomstwoord komt Bart, die zichzelf aan de aanwezigen schertsend voorstelde als Junta-leider onmiddellijk tot de kern van de zaak:

“U weet allemaal waarom wij hier samen zijn gekomen. Een uitzinnig artikel van één van de meest respectabele tijdschriften van Vlaanderen heeft duizenden Vlamingen geschoffeerd!”.

De Meuelenaer licht vervolgens uitgebreid toe wat het artikel bij hem emotioneel teweegbracht en hoe hij in een vlaag van grote emotie zijn opgekropte gevoelens helemaal de vrije loop had gelaten resulterend in #tothierennietverder. Deze hashtag ging al snel op Twitter en Facebook een eigen leven leiden. Vervolgens werd de tekst met behulp van “vijf getrouwen” van De Meulenaer herwerkt tot een kernachtig stuk dat ook in primeur te lezen was via de website www.doorbraak.be.

De Vijfde Macht heeft in elk geval een gevoelige snaar geraakt: op het moment van dit schrijven ondertekenden reeds zo’n 2600 Vlamingen het basismanifest (u kan dat hier ook doen). De Meulenaer licht vervolgens toe dat de vereniging géén eendagsvlieg wenst te zijn en zal kiezen voor de VZW als organisatiestructuur.

De bedoeling van de VZW, De Vijfde Macht, is éénzijdige berichtgeving te doorprikken en selectieve verontwaardiging in de media aan te klagen. Met respect voor ieders mening, benadrukt De Meulenaer meermaals: “De persvrijheid is heilig, doch niet absoluut. De persvrijheid mag niet door de overheid worden beknot, maar ze mag wel door de mondige burgers worden getoetst, en waar de pers flagrant de mist in gaat, zal de mondige burger zich roeren.” Géén aanval op de persvrijheid dus, géén eis tot ontslag, wél een eis tot deftige kwalitatieve journalistiek én dus een eis tot excuses van de auteur van het stuk, het tijdschrift én een eis tot recht van antwoord.

Zelfreflectie is voor de pers de enige manier om zelfdestructie te vermijden, stelt De Meulenaer. En @De_Vijfde_Macht wil hierbij zowel een uitgestoken hand bieden aan de pers, als een oogje in het zeil houden, in naam van een meer zelfbewuste burger.

Of die pers de uitgestoken hand wil aannemen is nog maar de vraag. Immers, een recht van antwoord werd verstuurd naar de Knack redactie maar tot nog toe weigerde de redactie de publicatie ervan. Maar @De_Vijfde_Macht zet door. Gevraagd naar de andere mogelijkheden sluit @De_Vijfde_Macht géén enkele piste uit. De rust en vastberadenheid waarmee De Meulenaer zijn betoog voert, levert hem een lang en stevig applaus op van de aanwezigen.

De Meulenaer en zijn “vijf getrouwen”:

Als rechterhand van De Meulenaer neemt vervolgens Wouter Avet het woord. Hij is de man die de eerste dagen héél wat administratieve en organisatorische taken op zich heeft genomen. Op enkele dagen tijd werden door hem de website, Facebookpagina én Twitteraccount gelanceerd, geactiveerd en vorm gegeven. Een huzarenstukje dat weinigen hem zullen nadoen.

Ook Avet windt er geen doekjes om, en stelt dat het menens is met @De_Vijfde_Macht: “Het maakt voor mij eigenlijk niet veel uit wat dhr. Bultinck schreef. Maar wel wat hij schreef over “de” Vlaming. Dat racistische stereotypen diep in het Vlaamse DNA zijn ingebakken.”

Avet erkent dat het verleidelijk en aantrekkelijk zou zijn om eenzelfde discours te gaan gebruiken op het moment dat men aangevallen wordt. Maar volgens Avet wil @De_Vijfde_Macht in elk geval de aanpak beschaafd houden. “De sociale media zijn niet van de media”, besluit hij onder luid applaus en instemmend geknik van de aanwezigen.

Een andere in het oog springende aanwezige is Pieter Auwaerts (46). Auwaerts heeft een vrij trouwe schare volgers op Facebook én zit zelf ook niet meteen verlegen om een scherpe uitspraak. Auwaerts wordt hierdoor vaak zelf mikpunt van spot door internettrollen en heeft het vooral moeilijk met de hypocrisie van de pers: “Voor mij is de pers vandaag een entiteit die apert blijk geeft van een gebrek aan introspectie. En wat me nog meer stoort is dat de pers vandaag mijn stem denkt te vertolken, terwijl dat helemaal mijn stem niet is.”

Auwaerts besluit met te stellen dat “de vijfde macht geen debatclub moet worden vol navelstaarders die op elkaars rug krabben omdat ze de zelfde mening hebben. Het moet een open vereniging worden, waar kritiek kan, waar kritiek moet, op voorwaarde dat die gefundeerd is, beargumenteerd is en waar er ruimte is voor zowel een linkse als een rechtse stem.

Kristof Luypaert (42 jaar, Antwerpen) geeft aan dat er voor #tothierennietverder geen nauw contact was tussen de groep initiatiefnemers en verduidelijkt dat het de verdienste is van Bart De Meulenaer dat hij een algemeen gevoel van onvrede dat reeds lang borrelde in diverse lagen van de bevolking duidelijk bij naam genoemd heeft. Ook Luypaert benadrukt dat het De Vijfde Macht niet te doen is om een persoonlijke strijd, maar dat de vereniging vooral de mediaconsument een rechtmatige rol wil laten spelen in de relatie tussen massamedia en sociale media. Hij besluit: “als de pers de vierde macht is, dan wil De Vijfde macht zich positioneren als “de test aankoop van de media”.

Wie denkt dat De Vijfde macht een exclusief mannenclubje is heeft het verkeerd voor. Ook twee pittige dames maken deel uit van het bestuur.

Natalie De Coninck ( 46) introduceert zichzelf met de glimlach als “powerwoman” en stelt dat ze samen met Du Mbata garant zal staan voor de Girl Power in het bestuur van De Vijfde Macht.

Du, van origine Nederlandse, en op Twitter beter bekend als @DuSoFabulous krijgt meteen het publiek op haar hand wanneer ze zegt dat Vlamingen misschien “een beetje raar” zijn maar over het algemeen héél toffe mensen. Ze haalt meteen een gevoelig punt aan: “mensen denken te kunnen praten in onze naam, en denken jullie te kunnen wegzetten als een bende racistische zuurpruimen. Dat is niet zo en het is tijd voor verandering. Ook tijd voor verandering voor alle allochtonen die meewillen. Er zijn genoeg allochtonen die blij zijn dat hun kinderen hier in Vlaanderen kunnen opgroeien. En het is tijd dat wij ook voor onszelf kunnen spreken, en niet wereldvreemde mensen die in onze naam spreken. Het is tijd voor verandering.”

Wie is wie?

Wouter Avet

bestuurslid, mede-oprichter en ook onze afgevaardigd bestuurder.

Wouter is de stille kracht achter bijzonder vele zaken geweest en zonder hem was dit simpelweg niet mogelijk geweest.

Pieter Auwaerts

bestuurslid, mede-oprichter en één van de scherpste pennen van Vlaanderen.

Pieter heeft bijzondere connecties met bijzondere mensen en is een heel aangenaam persoon met wie ik heel graag samenwerk.

Natalie De Coninck

bestuurslid, mede-oprichtster, een top-teamplayer.

De dame die steeds weer vanop de achtergrond bijzonder veel werk verzet in het kader van de organisatie en de technische uitvoerbaarheid van een groot aantal zaken. Onmisbaar.

Du Mbatha-Peelman

bestuurslid, mede-oprichtster, ons zonnetje in huis.

Dudu is enthousiasmerend, energiek en zit in de startblokken. Maakte de hele drukte mee, terwijl ze beviel van een kind. Over een vrouw met pit gesproken …

Bart De Meulenaer

voorzitter, mede-oprichter, de geestelijke vader van #tothierennietverder.

De ongeduld in persoon en degene die de andere zo ver heeft gekregen mee te willen trekken.

De Vijfde Macht VZW

#tothierennietverder