Met het verschijnen van onze eerste nieuwsbrief had ik jullie graag willen inlichten over ons lopende project ‘Wie zijn religie verlaat, dood hem!’. Dit is een boek, dat wij op het einde van vorig jaar hebben voorgesteld in Gent, zaal De Abt.

Wij hebben dit boek gelezen, kennen de auteur en zijn als De Vijfde Macht vzw begonnen met waar we voor opgericht zijn. Dat is: de vierde macht controleren en vaststellen dat de problematiek van de afvalligheid wordt doodgezwegen in de pers, de rechterlijke wereld en de politieke wereld; overal doodse stilte. De Vijfde Macht wil deze lacune in de vierde macht aanklagen en in dit geval, ook deels die rol overnemen. We willen dat het maatschappelijk debat rond afvalligheid in de Islam kan worden gevoerd, en daarom is het dus nodig eerst een aantal belangrijke spelers op de hoogte te stellen.

Bart De Meulenaer
Wat baat het zich op te winden over onderwerping van verre stammen, honderden jaren geleden, als er vandaag Gentenaars, Antwerpenaars, Brusselaars, Roeselarenaars, Genkenaars, Mechelaars in hun vrijheid van geloof onderdrukt worden, enkel en alleen omdat onze elite het niet aandurft een probleem te  benoemen?

Tijd dus dat we een aantal key-players in de Belgische politiek en een aantal stemmen die het dringend nodig hebben, in pers en politiek, de mogelijkheid bieden dit boek te lezen. Wij selecteerden een twintigtal mensen die het boek van ons cadeau kregen.

De Vijfde Macht zou de rebelse Vijfde Macht niet zijn, mochten we daar binnenkort geen vervolg aan breien! Aan de geselecteerden zullen we gerichte vragen stellen over dit boek, over hun aanvoelen, en hoe dit moet worden aangepakt…

Wordt dus vervolgd! En wij hopen dat dit heilige huisje kan worden gesloopt. Zoals het hoort in een seculiere staat, waar godsdienst niet verboden, maar ook niet verplicht kan zijn.

“Wie zijn religie verlaat, dood hem!”

Ex-moslims Getuigen

De auteur is een voormalig bekeerling tot de islam en stichtte na zijn afvalligheid de Beweging van Ex-moslims van België.

De doelstelling van de Beweging is het verlenen van ondersteuning aan ex-moslims die in vele gevallen erg getraumatiseerd zijn. Daarnaast wil de Beweging de bredere bevolking waarschuwen voor de uitdagingen die de islam aan onze maatschappij stelt.

Het boek geeft een unieke kijk in de bronteksten van de islam, maar ook achter de schermen van de islamistische gemeenschap. Het doorprikt de redeneringen die gebruikt worden om de problematische aspecten van de islam mooi te praten of om er rond te fietsen.

Aan de lezer wordt uitgelegd hoe bij het thema islam redeneringen gebruikt worden die alle logica tarten.

o.a. te koop via de webwinkel van Doorbraak

Dit boek lezen is een opdracht. We begrijpen dat, maar het is het begin van een grotere opdracht. Uiteraard zijn wij als Vijfde Macht vzw niet in staat om het maatschappelijke debat te claimen. We zijn het dus aan ons zelf, die met lede ogen moeten toezien hoe Eerste, Tweede, Derde en ook Vierde Macht dit probleem met een grote boog omlopen, verplicht om het naar de oppervlakte te sleuren.


Plan van aanpak

1. Doel
De afvalligheid in de islam is een groot probleem met levensbedreigingen voor de afvalligen zelf. Dit probleem is niet Belgisch, het is islamitisch. Ook in Tsjetsjenië, Irak, Palestina bestaat dit probleem. Maar ook in Parijs, in Amsterdam, in Genk en in Berlijn. Uit angst om voor islamofoob verweten te worden durven pers, politiek en politie nauwelijks het probleem aan te pakken. Nochtans is dit land geen theocratie en wel een democratie en bestaat er vrijheid van geloof.

Vrijheid van geloof impliceert ook vrijheid van ongeloof. Dit is een basisrecht in onze democratie en dit basisrecht moet met alle wettelijke middelen worden verdedigd.

Mensen die met de dood bedreigd worden verdienen bescherming in dit land en de valse schaamte om als verantwoordelijke aan de islamofobie-paal te worden genageld, is een al te gemakkelijk excuus om dan weg te kunnen kijken.

Tijd dat we de onderste steen naar boven halen dus. We hebben dit boek, dat geen bestseller is, en dat geen literair hoogstaand werk is, maar een woedende schreeuw om hulp, geschreven vanuit een onmacht die radeloos maakt, aan een aantal sleutelfiguren binnen het Vlaamse bestel toegezonden. De ontvangers zijn

Bart De Werver
Theo Francken
Kris Declercq
Koen Metsu
Bart Tommelein
Joachim Coens
Bart Eekchout
Jan Jambon
Jinnih Beels
Bart Somers
Koen Geens
Els Ampe
Egbert Lachaert
Myriam Kitir
Meyrem Almaci
Sammy Mahdi
Conner Rousseau
Bart Brinckman

De mensen  in deze lijst dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid en zitten volgens ons op sleutelposities waar men de opinie kan vormen.

2. Doestelling

Wij vragen geen pasklare oplossingen. Velen van de politieke tenoren in dit boek zijn of burgemeester, of minister, of ze zijn parlementair, of ze combineren enkele van deze functies. Er zijn mensen die bij Voorzitter zijn, of willen worden van hun partij. Er zijn politici bij die niet bang zijn om de controverse aan te gaan en dat waarderen wij zeer. Er zijn politici bij die in hun partij intern hoog aangeschreven zijn hoewel ze op het eerste zicht niet zo beroemd zijn. Wij hebben goed nagedacht over deze lijst.

Al wat wij vragen is dat deze schreeuw om hulp, ook door de mensen op deze lijst wordt gehoord en dat men bevestigt dat men de schreeuw heeft gehoord en dat men daarover nadenkt en daarover in debat wil gaan.

Vrijheid is geen godsgeschenk. Het is een hard bevochten materie. Wie haar niet verdedigt, verliest haar. Ook deze mensen, de afvalligen verdienen maatschappelijke aandacht. Ze zijn weerloos.

3. Opbouw

Voor het versturen van de boeken (wat een aardige duit van onze werkingsmiddelen heeft opgeslorpt) hadden wij een persconferentie georganiseerd in Lokeren, om vast te stellen wat we al wisten: dat de pers inderdaad koos om het probleem niet in de ogen te kijken. We hebben dat uiteraard met beeldmateriaal gedocumenteerd. Heel recent, laatste maandag heb ikzelf een interview afgenomen van een ex-moslima. Dat staat dus nu op digitale bestanden, we hebben er een aantal quotes uit gehaald en daar gaan we heel binnenkort de druk mee opvoeren op het publieke debat.

We zullen al uw retweets nodig hebben om onze actie trending te maken.

Bovendien zit er nog een hoogstaand debat met enkele eminente kenners van godsdiensten in de pipeline, maar daar moet ik eerst het bestuur nog over raadplegen en toestemming vragen. Ik ben voorzitter en geen autocrator. De planning en de definitieve go zijn dus nog niet relevant.

De finale van het geheel wordt een compilatie van beeld en klank, die wij met enthousiaste leden en bestuursleden zullen tot stand brengen, én die we met enige budgettair geweld via Facebook de wereld in zullen pompen. Ik zeg binnen ons bestuur al lachend dat ik 100 000 views wil om het probleem echt viraal te maken. Deze compilatie zullen wij in mei op onze kanalen (vooral via Facebook verspreiden).

Dit gebeurt allemaal tijdens een omvorming van het bestuur, en ik ben dan ook enkele mensen zeer dankbaar voor hun steun.


Ben, Natalie, Laura, Steven en Werner,
ik heb deugd van jullie enthousiasme!

Ik hoop dat ik van u allemaal het enthousiasme dat de kern van deze groep altijd heeft gevormd mag beleven en in dat geval, beloof ik u dat wij de vierde macht zullen voorbijsteken in het vormen van de publieke opinie.


En nu vraagt u zich af:

“Waarom steekt De Vijfde Macht zoveel moeite in dit verhaal?”

Daar zijn drie redenen voor:

1. Tenslotte is de waarheid verzwijgen niet minder dan passief liegen. Het is dan wel geen fake news, het is news fake.

2. Het is wat rechtvaardigen zouden doen.

3. Het probleem van de doodstraf op afvalligheid bemoeilijkt actief de integratie. Vrouwen die zich te goed integreren in het Westen lopen de kans op kritiek, op gedwongen huwelijken, of op erger.

Het interview met Elina, de ex-moslima, was zeer choquerend.

En gezien een deel van de pers wél vindt dat Vlamingen genetische racisten zijn, en dat dit deel van de pers tegelijk te laf is om deze barrière tegen integratie op te heffen, gaan wij dat zelf doen! Bert Bultinck kan eens leren wat het is om niet-genetisch lafaard, maar een lafaard uit vrije keuze te zijn.

#tothierennietverder


Met bijzonder strijdvaardige groeten,
 
Bart De Meulenaer
Voorzitter De Vijfde Macht VZW


0 reacties

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *